Jaadku‬ waa balaayee waa kan dila jirkaagiyee’ ”Kowthar”

Comments

comments